Scopul programului

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de a elabora și a implementa curricule școlare și proiecte educaționale pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor în contextul dezvoltării durabile.

 

Obiectivele programului

Obiectivele generale ale cursului:

 • Definirea şi folosirea corectă a conceptelor esențiale ale cursului: "abilitățile de viaţă" și "dezvoltarea durabilă";
 • Identificarea nevoilor de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor în contextul dezvoltării durabile;
 • Realizarea de proiecte şi programe educative care să dezvolte abilităţile de viaţă ale copiilor şi tinerilor în contextul dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice ale cursului:

La finalul cursului, absolvenţii vor fi capabili:

 • să opereze cu conceptele de abilităţi de viaţă, dezvoltare durabilă și educația privind dezvoltarea durabilă (EDD);
 • să înțeleagă mizele, provocările și contextul educației pentru dezvoltarea durabilă;
 • să identifice și să aplice noua paradigmă educațională centrată pe elev, contextualizată la nevoile societății actuale generate de dezvoltarea durabilă;
 • să înteleagă rolul noilor competențe pedagogice în practicarea educației privind dezvoltarea durabilă;
 • să cunoască orientările educaționale internaționale de referință în domeniul dezvoltării durabile;
 • să propună instrumente și proiecte educaționale în domeniul educației pentru dezvoltarea durabilă capabile să raspundă politicilor și angajamentelor naționale;
 • să cunoască și să opereze cu cele mai importante teme de dezvoltare durabilă (sociale, economice și de mediu);
 • să identifice tipuri de abilităţi de viaţă;
 • să utilizeze metode adecvate de identificare a nevoilor de dezvoltare a abilităţilor de viaţă la copii şi tineri;
 • să descrie în termeni comportamentali diferite abilităţi de viaţă;
 • să explice, pe baza unui model teoretic, dezvoltarea unei abilităţi de viata la un grup ţintă de copii sau tineri;
 • să utilizeze diverse metode de dezvoltare a abilităţilor de viaţă la copii şi tineri;
 • să foloseasca diferite metode de evaluare a abilităţilor de viaţă la copii şi tineri;
 • să realizeze o schiţă de proiect pentru dezvoltarea unei abilităţi de viată în contextul dezvoltării durabile la un grup specific de copii şi tineri;
 • să dezvolte proiecte educaționale în parteneriat cu diverși actori locali, în special;
 • să identifice în mod participativ probleme / oportunități locale de dezvoltare durabilă la care să poată răspundă prin diverse proiecte educaționale;
 • să formuleze scopul și obiectivele proiectului în acord cu problema identificată;
 • să stabilească și planifice activităţile necesare în acord cu obiectivele stabilite;
 • să identifice resursele necesare pentru derularea activităţilor;

Andrada Crăciun (REPER21)

 Este preşedintele Asociaţiei Esperando Baia Mare şi formator intern în cadrul asociaţiei, în proiectele europene desfăşurate  pe problematici de dezvoltare durabilă, ICT, îmbătrânire activă şi egalitate de şanse. 

 

 

Daniel Filipaș (REPER21)

 Este director executiv al Asociaţiei Esperando Baia Mare (2001-prezent) şi unul dintre managerii de responsabilitate socială ai  reţelei Societal. De asemenea, Daniel a coordonat proiectul Together we learn - proiect pilot de responsabilitate socială Societal.

 

 

Anca Gheorghică (REPER21)

 Este doctor în Economie, în prezent deţinând funcţia de director executiv al Asociaţiei Mai Bine. De asemenea, Anca este unul dintre managerii de responsabilitate socială formaţi în cadrul proiectului SOCIETAL.

 

 

Beatrice Manea (REPER21)

Are experienţă în domeniul educaţiei adulţilor pe teme de responsabilitate socială, management de proiect, managementul voluntarilor. A coordonat unul dintre proiectele pilot Societal de Responsabilitate Socială – Think positive, Stay negative implementat de ARAS Iaşi. 

 

 

Sorina Nihta (REPER21)

Este formator în Reţeaua Naţională de Formatori Erasmus+ gestionată de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Sorina a coordonat proiectul pilot Societal de Responsabilitate Socială – COB Building: A Path towards Volunteering, Environmental Sustainability and a Healthy Lifestyle implementat de Centrul de Voluntariat Reşiţa. 

 

Luiza Popescu (REPER21)

Este preşedinte al Asociaţiei Educaţia de-a lungul întregii vieţi şi are o experienţă de peste 30 de ani în domeniul educaţiei, fiind de-a lungul anilor profesor de discipline tehnice, inspector şcolar, director şi profesor metodist.

 

 

Lorena Stoica (REPER21)Lorena Stoica (REPER21)

Este preşedinte FDEC România (Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice) şi deţine o bună experienţă în domeniul educaţiei adulţilor, ocupând de-a lungul anilor postul de formator în cadrul unor cursuri de competenţe sociale şi civice, economie socială, consum responsabil.

 

 

Mădălina Ursu (REPER21)Mădălina Ursu (REPER21)

Este manager de proiecte al Asociaţiei Edu for All din Braşov şi formator în cadrul Reţelei Naţionale de Formatori ai Consiliului Naţional al Elevilor. De asemena, Mădălina este manager de responsabilitate socială în reţeaua Societal.

 

 

 

 

Mari-Elena Belciu (FDSC)

Este formator pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii şi tineri în cadrul FDSC din 2007. Mari-Elena este profesor de geografie, formator, expert în educaţie şi preşedinte al Filialei Călăraşi a Societăţii de Geografie din România. Are experienţă în conceperea, livrarea şi evaluarea a numeroase sesiuni de instruire adresate profesioniştilor din domeniul educaţiei, prin diverse programe naţionale şi internaţionale.

 

 

 Lucia Maria Curta (FDSC)

Este profesor de  fizică în cadrul Colegiului Naţional "E.Gojdu" Oradea. De asemenea, Lucia este formator în programele "Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor", “Tehnici și instrumente de evaluare în fizică” si “Documente și foi de calcul cerute la compartimentul de resurse umane “.

 

 

Daniela Demenenco (FDSC)

Este formator pe dezvoltarea abilităților de viață la copii și tineri în cadrul FDSC din 2007. Daniela este licenţiată în sociologie și psihologie, profesor în centre și cabinete de asistenţă psihopedagogică  la Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Caraş-Severin. Din 2005 coordoneză activităţi de voluntariat în cadrul Organizaţiei Salvaţi Copiii- filiala Caraș-Severin privind drepturile copilului, prevenirea violenţei, consiliere şi suport pentru copii  și părinţi  vulnerabili. 

 

 

Rada Dumitru (FDSC)

Este licenţiată în Pedagogie, inspector şcolar, expert în management educational, membru al Corpului Național al Experților în Management educațional, expert în evaluare și acreditare ARACIP, formator FDSC şi formator în cadrul Casei Corpului Didactic Ilfov – Cursuri acreditate, Managementul calităţii în educaţţe, Consiliere şi orientare.

 

 

Irina Ermolaev (FDSC)

Este formator al FDSC din anul 2010. Irina este psiholog specialist în psihologie educaţională, consiliere școlară și vocațională, certificat de Colegiul Psihologilor din România, formator naţional în domeniul ,,Consiliere şi orientare”, director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa, profesor - psiholog titular al CJRAE – Colegiul Naţional ,,Mircea cel Bătrân” Constanţa.

 

 

Lorena Stoica (REPER21)Cristina Gherman (FDSC)

Este formator FDSC din anul 2011. Cristina are o experienţă didactică de peste 25 de ani, actualmente este profesoară de limba şi literatura română la Colegiul Naţional "Doamna Stanca", ocupând din 2012 şi funcţia de director adjunct. De asemenea, Cristina este profesor lider în cadrul Cluburilor de iniţiativă comunitară IMPACT, proiect al Fundaţiei Noi Orizonturi. 

 

 

HalaziMonica Halaszi (FDSC)

Este profesoară de limba și literatura română și are experienţă în educația adulţilor, fiind trainer în cadrul unor programe de formare pe teme diverse: dezvoltare abilităţilor de viaţă la copii și tineri, didactica disciplinei, consiliere și dezvoltare profesională. Metodist pentru disciplina limba și literatura română al ISJ Bistriţa-Năsăud, coautor al programelor pentru disciplinele opţionale „Dezvoltarea abilităţilor de viaţă” și „Lectura ca abilitate de viaţă”. 

 

 

Luminița Dana Hurgoiu (FDSC)

Este formator pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii și tineri în cadrul FDSC din 2010. Luminiţa este consilier școlar la Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Hunedoara și profesor de psihologie-pedagogie la Colegiul Naţional ”Sabin Drăgoi” Deva. Are calitate de mentor pentru discipline socio-umane și metodist al I.S.J. Hunedoara.

 

 

Maria-Liana Lăcătuş (FDSC)

Este lector universitar la Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul Doctrine economice, Psihopedagogie, Didactica si Comunicare. Deţine o experienţă de formare dobândită în 30 de ani de predare în învăţământ şi în peste 15 de ani de lucru cu adulţii în programe de formare în domeniul educaţiei civice şi economice, precum şi al dezvoltării abilităţilor de viaţă. 

 

 

Gabriel Mareș (FDSC)

Este formator în domeniul dezvoltării abilităţilor de viață pentru copii și tineri în cadrul FDSC din anul 2007. Este psihoterapeut şi deţine experiență de lucru în învățământul special, liceal și în cel universitar. Din septembrie 1999 activează atât în sectorul educațional public cât și în cel non-guvernamental, având expertixă în conceperea și livrarea de formare pentru specialiști din domeniile educației, asistenţei sociale, psihologiei sau din domeniul medical. 

 

 

Corina Mighiu (FDSC)

 Este formator în dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii şi tineri în cadrul FDSC din 2007. Corina Mighiu este psihoterapeut principal de familie, formator şi vicepreşedinte al Asociaţiei de Psihoterapia Familiei şi a Cuplului Iaşi. Din septembrie 1999 coordonează activitatea Centrului de Consiliere pentru Copil şi Familie din cadrul organizaţiei Salvaţi Copii Iasi.

 

 

Alina Mustaţă (FDSC)

Este formator în dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii şi tineri în cadrul FDSC din 2007. Alina este mentor si formator în cadrul Fundaţiei Noi Orizonturi, formator şi preşedinte al Asociaţiei CREATIV, asociatie ce promoveaza animatia socio-educativa si educatia non-formala. În perioada 2009-2014 a făcut parte din reţeaua de formatori a programului Tineret în Acţiune (actualmente Erasmus+), coordonată de ANPCDEFP.

 

 

Daniela Orășanu  (FDSC)

Este formator pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii și tineri în cadrul FDSC din 2010. Este  profesor cu o experienţă de 30 de ani în domeniul educaţional- metodist, mentor, expert CNEE, voluntar în Organizaţia ,, Salvaţi copiii” Botoșani, formator local în educaţia adulţilor la Casa Corpului Didactic Botoșani și formator naţional MECS.

 

 

VlasieElena Manuela Vlasie (FDSC)

Este licenţiată în Pedagogie, director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi din 2010. Expert în dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii şi tineri, formator şi practician cu experienţă de peste 10 ani în Consiliere şi orientare, Orientare în carieră, Medierea conflictelor, Consilierea şi educarea părinţilor, Intervenţii psihopedagogice pentru copiii şi elevii cu CES, Dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii şi tineri, Management de proiect.