Fii decis, fii informat

 
Tulcea, Tulcea

Acţiunea educaţională a vizat trei clase a VIII-a, două clase a XII-a și o clasă a XIII-a de la Şcoala Gimnazială Nr. 12, Şcoala "Traian Coşovei" Somova și Colegiul Dobrogean "Spiru Haret". Prima activitate "Busola individuală" a avut ca scop autocunoașterea elevilor participanți, pornind de la premisa că reprezintă un prim pas esențial în orientarea școlară și profesională. Această activitate s-a concretizat în completarea unei fişe de lucru şi î [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Autocunoaștere   Gândire critică   Gândire prospectivă  

Metode folosite: Busola individuală  

Activitatea recentă

 

Nu mai exista înregistrări.
Acţiunea educaţională a vizat trei clase a VIII-a, două clase a XII-a și o clasă a XIII-a de la Şcoala Gimnazială Nr. 12, Şcoala "Traian Coşovei" Somova și Colegiul Dobrogean "Spiru Haret".

Prima activitate "Busola individuală" a avut ca scop autocunoașterea elevilor participanți, pornind de la premisa că reprezintă un prim pas esențial în orientarea școlară și profesională. Această activitate s-a concretizat în completarea unei fişe de lucru şi în discuţii pe grupuri mici prin care elevii au fost puşi în situaţia să-şi descopere calităţile personale și aşteptările, să reflecteze asupra a ceea ce au descoperit despre ei înșiși, să împărtăşească cu ceilalţi şi să-şi contureze imaginea pe care o are grupul clasei despre ei. De asemenea, s-a urmărit ca elevii să conștientizeze modul în care caracteristicile/calitățile personale pot fi orientate în sensul oferirii nivelului de satisfacție a educației și a muncii pe care și-l doresc.

În cea de-a doua activitate elevii au realizat pe grupe postere despre "Meserii de ieri, de azi, de mâine" şi au identificat meseriile care nu se mai practică în judeţul Tulcea, cum ar fi tâmplăria, cioplitul în piatră, ţesutul rogojinelor şi coşurilor din papură, sacagiu, împletitul plaselor de pescuit, ţesutul. S-au solicitat informaţii suplimentare despre meseriile de viitor şi au înţeles că în contextul actual, meseriile de inginer, electrician, mecanic sunt căutate pe piaţă europeană. Au descoperit liceele tehnologice din Tulcea şi şcolile profesionale care îi pregătesc pentru a profesa ca mecanic şi electrician. La activitatea cu elevii de liceu a fost prezentat un material PPT care a prezentat meserii dispărute sau pe cale de dispariție, meserii bine reprezentate pe piața muncii în prezent și, privind în perspectivă, s-a dorit o prognozare a meseriilor de viitor. În acest sens, s-a urmărit analizarea critică și obiectivă a dinamicii pieței muncii locale/naționale și internaționale, adaptată continuu la dinamica economică. S-au căutat cauze ale dispariției unor meserii și ale apariției noilor meserii aflate în expansiune. 

Cea de-a treia activitate a venit ca o continuare firească a activității anterioare pentru că, discutând despre meserii de viitor, este adus în discuție antreprenoriatul ca o alternativă viabilă de carieră. Astfel, se face delimitarea termenului de antreprenoriat social în comparație cu antreprenoriatul tradițional, punându-se accent pe "valoarea socială" pe care acest timp de antreprenoriat urmărește să-l genereze, mai mult decât profitul. Pentru că este un domeniu relativ nou, de nișă, s-a urmărit prezentarea unui exemplu de bună practică în acest domeniu, pentru o mai bună înțelegere de către elevi. Astfel că a fost invitat un antreprenor social local care le-a povestit elevilor despre o situaţie de viaţă, despre deciziile pe care le-a luat şi pregătirea ulterioară pentru a dezvolta o afacere proprie. Au fost evidenţiate beneficiile antreprenoriatului social în contextul dezvoltării durabile. Elevii au fost interesaţi de activităţile care se desfăşoară într-o pensiune agroturistică şi de profiturile acesteia, activitatea desfășurată de invitat. 
Elevii trebuie ajutaţi să se cunoască şi să-şi însuşească informaţiile necesare cu privire la profilul şcolar şi profesional spre care optează, în conformitate cu aptitudinile lor şi cu necesităţile profesionale viitoare în profilul respectiv. Pentru a realiza o bună orientare şcolară şi profesională a elevilor, vom colabora şi vom continua derularea altor activităţi din proiect până în luna mai, mai ales că consilierea de carieră este un proces de durată care necesită mai multe întâlniri de grup și individuale.Imprimă