Tu, eu, noi - o lume nouă!

 
Tecuci, Galați
Slobozia Conachi, Galați

Procesul de învăţământ este o relaţie între predare-învăţare-evaluare. Finalitatea sa determinantă este pregătirea individului pentru autoeducaţie şi, implicit pentru a învăţa să înveţe. Într-o lume dinamică unde schimbările presupun readaptarea noastră continuă, a învăţa să înveţi devine nu doar un deziderat ci şi o necesitate. În perioada 8-9 octombrie 2015 s-a desfăşurat la Constanţa Atelierul de planificare participativă, atelier desti [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Interrelaționare  

Metode folosite: Debate (Dezbaterea)   Teatru Forum  

Activitatea recentă

 

Nu mai exista înregistrări.

Procesul de învăţământ este o relaţie între predare-învăţare-evaluare. Finalitatea sa determinantă este pregătirea individului pentru autoeducaţie şi, implicit pentru a învăţa să înveţe. Într-o lume dinamică unde schimbările presupun readaptarea noastră continuă, a învăţa să înveţi devine nu doar un deziderat ci şi o necesitate. În perioada 8-9 octombrie 2015 s-a desfăşurat la Constanţa Atelierul de planificare participativă, atelier destinat absolvenţilor cursului de formare “Dezvoltarea abilităţilor în context de dezvoltare durabilă”.Scopul atelierului participativ a fost de a aduce la aceeaşi masă profesori, ca actori ai sistemului educaţional şi reprezentanţi ai socetăţii civile, a ONG-urilor ca şi parteneri şi de ce nu beneficiari ai sistemului educaţional. A fost o emulaţie a ideilor pentru că acolo au luat naştere proiecte de parteneriat pe care întorşi acasă le-am inserat în activităţi cu scopul de a dezvolta abilităţi de viaţă.

Prin urmare, Şcoala Gimnazială Nr.1 Slobozia Conachi având coordonator al activităţii pe Țurcanu Geanina şi Colegiul Naţional ”Spiru Haret” Tecuci având ca şi coordonator al activităţii pe doamna profesor Mihaela Arhip au ales ca abilitate- interelaţionarea, cu scopul de a promova respectul pentru diversitate. Activitatea “Tu, Eu, Noi- o lume nouă!” a pus faţă în faţă generaţii diferite: respectiv clasa a X-a, a XI-a şi a VII-a. Colegii mai mari au susţinut un teatru forum inserând acţiunile discriminatorii ca şi comportamente antisociale în contradicţie cu specificul uman.

Teatru-forum reprezintă o metodă nonformală care pune în scenă problemele din comunitate pentru a crea un context de învăţare prin experienţă, pentru publicul larg: copii, tineri, adulţi și bătrâni. În cazul nostru am ales ca problemă discriminarea, după ce în prealabil am identificat că la nivel de clase practicăm de cele mai multe ori excluziunea ca formă incipientă a discriminării.

Am susţinut activitatea prin intermediul tehnologiei folosind skype-ul şi avantajele tehnologiei. Atmosfera degajată a creat un cadru dezinvolt astfel încât dezbaterea cu privire la cauzele şi consecinţele discriminării a venit ca o concluzie firească a activităţii susţinute.

Dezbaterea este tot o metodă nonformală prin intermediul căreia se pot aduce argumente pro şi contra cu privire la tematica aleasă pentru dezbatere în cazul nostru, discriminarea. Prin intermediul dezbaterii dezvoltăm gândirea critică, ascultarea activă şi mai ales toleranţa faţă de opiniile adverse. Este discriminarea o problemă a noastră a tuturor? Discriminarea-comportament social sau opţiunea fiecăruia? Sunt doar câteva întrebări la care copii au găsit argumente cu puterea şi credinţa vârstei lor.

Orice schimbare începe cu noi, motiv pentru care copiii au decis că îşi doresc reiterarea unei astfel de activităţi, iar noi putem spune că suntem mândri de ei și de faptul că facem parte din comunitatea Prof 21. 



Imprimă