Chestionar stimă de sine

Colegiul „Ștefan Odobleja” , Craiova
0

Scala Toulouse a stimei de sine (E.T.E.S)
A fost elaborată în 1991 de N. Oubrayrie, C. Safont şi M. DeLeonardis şi publicată în 1994 în Revista de psihologie aplicată. În alcătuirea ei, autorii s-au inspirat din scalele uni- și multidimensionale deja existente. Ea a fost concepută astfel încât să permită reflectarea percepției – mai mult sau mai puțin pozitive – pe care subiectul o are în raport cu sine, putând identifica anumite rezonanțe afective ce însoțesc autoevaluarea identității sub aspect multiplu: sinele emoţional (SE), sinele social (SS), sinele fizic(SF), sinele şcolar (SSc), sinele prospectiv (S.P). 

Cei 60 de itemi ai scalei – afirmații cu răspuns forțat dihotomic – elaborați într-o manieră empirică şi repartizați în mod egal la nivelul celor 5 subscale, reflectă conținutul dimensiunilor considerate, astfel:


a. Sinele emoţional

exprimă reprezentarea controlului emoțiilor şi al stăpânirii impulsivității. Controlul afectelor permite o mai bună organizare a activității, facilitează planificarea şi elaborarea realistă a scopurilor şi strategiilor prin care acestea pot fi atinse.

Exemplu de itemi: „Sunt adesea îngrijorat, neliniștit.”


b. Sinele social
exprimă capacitatea de comunicare şi de adaptare în colectiv, care condensează reprezentarea interacțiunilor cu ceilalți (părinți, colegi, prieteni) şi a sentimentului de recunoaştere socială.
Exemplu de itemi: „Îmi place să mă fac remarcat şi să fiu recunoscut în cadrul unui grup”.


c. Sinele fizic
se referă la reprezentarea autoaprecierii pe care o are subiectul față de aparența sa fizică (aspect corporal, abilități fizice, sănătate). Se ştie că, la adolesență, există un interes sporit față de înfățişarea proprie (the look), cu impact deosebit în construirea identității de sine.
Exemplu de itemi: „Mă simt prea gras(ă)/slab(ă)”.


d. Sinele şcolar
reflectă percepția pe care subiectul o are asupra propriilor lui competențe, obiectivabile în comportamentele şi performanțele sale şcolare.
Exemplu de itemi: „Mă descurajez cu uşurință când obțin rezultate slabe la școală”.


e. Sinele prospectiv
vizează reprezentările subiectului asupra sinelui aşa cum va fi acesta în viitor; în construirea acestei subscale, s-a plecat de la ipoteza conform căreia, la adolescenți, planul de viitor priveşte inserția în lumea adultă şi participarea la activitățile proprii vârstei adulte.De aceea, au fost propuși itemi care să corespundă rolurilor jucate de adult.
Exemplu de itemi: „Aş vrea să-mi asum responsabilități cât mai târziu posibil”.