Biblioteca vie

, Municipiul București
0

Biblioteca vie este o metodă folosită pentru promovarea diversităţii şi demnităţii umane şi încurajarea dialogului între oameni.

Spre deosebire de o bibliotecă obişnuită, în biblioteca vie cărţile sunt fiinţe umane care intră într-un dialog personal cu cititorul. De regulă cărţile sunt persoane din grupuri care se confruntă sau se pot confrunta cu prejudecăţi sau stereotipuri (de gen, vârstă, educaţie, ocupaţie, etnie, rasă, religie etc) şi care ar putea fi victime ale discriminării sau excluderii sociale, precum şi oameni cu poveşti care oferă cititorului o experienţă unică de învăţare.

Cititorii împrumută cărţile pe o perioadă limitată de timp, le citesc şi le returnează bibliotecarului, pentru a fi răsfoite şi de alţi cititori.


De ce Biblioteca vie ca metodă de educaţie non-formală?

Biblioteca vie dezvoltă empatia şi în acelaşi timp abilitatea de a recunoaşte şi înţelege propriile sentimente, emoţii, păreri, motivaţii, precum şi efectele acestora asupra celorlalţi. Metoda dezvoltă abilităţile de comunicare şi relaţionare cu ceilalţi şi încurajează atitudinile deschise, non-dicriminatorii şi dialogul intercultural prin faptul că valorifică diferenţele şi particularităţile oamenilor.

 

Află mai mult:

http://www.nonformalii.ro/metode/biblioteca-vie


Filmul este realizat de Societal în cadrul Laboratorului de educaţie nonformală, ediţia 2012, un eveniment organizat de programul Tineret in Actiune (www.tinact.ro)