Descoperă conexiunea dintre apă și industrie

Asociaţia REPER21 , Aiud
0
DESCRIERE
Activitatea de faţă este o invitaţie la reflecţie şi dezbatere asupra impactului pe care industria îl are asupra calităţii şi disponibilităţii apei în lume. Elevii/participanţii vor fi provocaţi să-şi pună întrebări cu privire la legătura dintre resursele de apă şi industrie.
 
OBIECTIVE
Conştientizarea impactului pe care industria îl are asupra calităţii şi disponibilităţii apei în lume.
Conştientizarea legăturii dintre produsele pe care le consumăm şi epuizarea resurselor de apă, degradarea ecosistemelor acvatice, etc.
Dezvoltarea spiritului critic cu privire la alegerea unor produse în funcţie de impactul pe care bunul respectiv/ compania producătoare îl are asupra apei.
Dezvoltarea unei atitudini proactive cu privire la găsirea unor soluţii pentru prevenirea poluării apei în sectorul industrial.
 
RESURSE
Materiale: 5 coli flipchart, markere, scoth
Temporale: 1 h 15 min
 
GRUP ŢINTĂ: clasele X-XII
 
INSTRUCȚIUNI:
Se vor alege 5 voluntari care vor avea rolul de moderatori pe una din temele: Apa şi industria alimentară, Apa şi energia, Apa şi industria textilă, Apa şi industria farmaceutică, Apa şi industria extractivă.
Participanţii vor fi împărţţi în 5 echipe. Fiecărei echipe îi va fi arondată una din temele de mai sus.
Fiecare echipa isi va alege un anumit loc si discuta despre una dintre teme (timp de discuţii 20 min) după format
                            - De ce au oamenii nevoie de această industrie?
                            - Cum şi în unde foloseşte această industrie apa?
                            - Ce impact negativ are această industrie asupra apei?
                            - Ce alternative prietenoase cu mediul există pentru această industrie?
                            - Ce ar trebui făcut pentru a preveni poluarea apei în cadrul acestei industrii?
                            - Ce impact social are utilizarea apei în această categorie de industrie în lume?
              În timpul discuţiilor, un membru al echipei ia notiţe pe o coală de flipchart.
Ulerior se reuneşte tot grupul şi moderatorii prezintă rezultatele.
În încheiere, profesorul intervine cu întrebări suplimentare, date statistice şi concluzii.
 
SFATURI PENTRU FACILITATOR/PROFESOR:
Pentru a te documenta cu privire la tematica acestei activităţi îţi recomandăm să accesezi website-ul Growing Blue şi să analizezi situaţia României şi a altor ţări în ceea ce priveşte ‘’water stress’’ (‘’stresul asupra apei’’ - termen ce desemnează rata retragerii/utilizării de apă raportat la disponibilitatea sa hidrologică).
În cadrul secţiunii ‘’The Growing Blue Tool‘’ puteţi analiza locul României şi al altor ţări în lume la indicatorii:
                         - ‘’Water withdrawal for industrial purposes’’ (‘’Utilizarea apei pentru scopuri industriale’’)
                         - ‘’Water Footprint per capita’’ (amprenta de apă pe capita, reprezentând apa necesară pentru producerea de bunuri şi servicii consumate de populaţie).
În cadrul aceluiaşi site puteţi găsi informaţii cu privire la implicaţiile sociale, de mediu şi economice ale creşterii populaţiei şi implicit ale creşterii consumului de apă.
Iată aici un instrument interactiv, care îţi spune care e amprenta apei a unor multitudini de produse pe care le consumi zi de zi.
 
SURSA: Material preluat şi adaptat după o metodă din cadrul Programului de Training al proiectului "Side by side for the Black Sea".