Super- eroii din viața reală

Activitate: Fiecare elev va primi o foaie A4 goală şi un pix/creion. (În cazul în care există posibilitatea se pot folosi multe carioci, creioane colorate, markere etc).

Sarcina pentru fiecare elev în parte este de a realiza o reprezentare a sa ca (super) erou. Nu trebuie limitaţi în ceea ce vor să reprezinte. Pot fi auto-portrete, peisaje, naturi moarte etc. Reprezentarea trebuie să includă puterile lui ca (super) erou, pe care ştie că le are (reale) cât şi slăbiciunile/ ce ar vrea ei să îmbunătăţească la ei (pe o parte a foii puterile, pe altă parte a foii slăbiciunile). De ex. O putere ar putea să fie „ştiu să scriu frumos” iar o slăbiciune „nu ştiu să merg pe bicicletă”. Este la alegerea lor care le sunt puterile şi slăbiciunile, însă trebuie ghidaţi să le identifice pe cele reale (care chiar le au sau nu le au şi vor să le îmbunătăţească).


După 5 – 10 minute de lucru (individual) se vor prezenta în grupul mare reprezentările fiecăruia.


Pentru diversificare, dacă grupul termină mai repede sau dacă nu este un grup mare, se pot prezenta în faţa clasei sub formă de poveste scurtă (A fost odată ca niciodată un super erou care se chema... Ion. El, adică eu, scria frumos. Atât de frumos încât toţi profesorii din şcoală îl placeau şi îl puneau să îi înveţe să scrie frumos şi pe alţi colegi. Însă, marea lui slăbiciune era că nu putea să meargă pe bicicletă, şi din cauza asta ajungea greu la şcoală...).


Reflecţie: După ce fiecare elev şi-a prezentat puterile şi slăbiciunile, li se vor adresa întrebări cu referire la activitate: le-a plăcut? (de ce da, de ce nu), cât de uşor şi-au identificat puterile? Dar slabiciunile? A fost greu să le prezinte în faţa celorlalţi colegi? ( de ce da, de ce nu). Referitor la slăbiciuni, ar vrea să le îmbunătăţească? Cum ar putea?