Cine și-a schimbat locul?

Participanții sunt plasați în sala de clasă/ club/ teren de sport în linie dreaptă. Doi dintre ei, reprezentând ,,detectivii”, îi privesc cu atenție pe ceilalți, apoi ies din sală. În absența lor, doi jucatori își schimbă locurile. ,,Detectivii” sunt chemați să sesizeze schimbarea locurilor. Cel care reușește mai repede câștigă. Ori de câte ori consideră că a sesizat corect schimbarea ridică mâna, apoi îi șoptește conducatorului perechea care și-a schimbat locurile. Dacă ghicește, câștigă. În cazul în care nu indică corect un nume, conducătorul clatină capul și ,,detectivul” reia cercetările. ,,Detectivul” care indică corect numele perechi își păstrează rolul, fiind asistat de un alt jucator. În continuare, jucătorii își schimbă din nou locurile, urmând ca în decurs de un minut detectivii să le memoreze amplasamentul.

Mențiuni: Jocul se poate complica, schimbându-se două perechi de jucători sau mai multe.