În afara limitelor

Asociaţia REPER21 , Municipiul București
0

Descriere

Limitele şi graniţele au un rol esenţial în folosirea gândirii sistemice. Limitele fizice sunt evidente - un zid, un gard, o bordură- dar limtele conceptuale nu sunt sesizate cu aceeaşi uşurinţă. Tindem să ne concentrăm pe prezent, pe chestiuni locale şi deseori ignorăm viitorul, elementele globale şi lucrurile ce pare a fi mai puţin urgente. Deseori ne concentrăm doar asupra chestiunilor ce ne afectează în mod direct pe noi, excluzând efectele asupra altor persoane sau asupra mediului înconjurător. 
Această metodă încurajează elevii să devină mai conştienţi de implicarea lor în trasarea limitelor, să înţeleagă când şi de ce folosim limitele, care sunt efectele acestora şi ce potenţialele hazarde aduc. 

Scop 
Conştientizarea existenţei limitelor conceptuale şi înţelegerea motivelor pentru care le folosim. 

Timp
50 min

Marimea grupului
minim 4 elevi

Grup ţintă
VII-XII

Instrucțiuni
1. Decide pe ce domeniu ai prefera să se concentreze elevii - precum probleme de mediu, probleme sociale (ţinând cont că însăşi aceste cuvinte implică limite conceptuale!). 
2. Roagă elevii să facă două coloane.
3. În prima coloană, cere-le să enumere 3 probleme asupra cărora ar fi interesaţi să lucreze şi în a doua, 3 probleme asupra cărora nu ar dori să lucreze- din domeniul selectat la punctul 1.  (Alternativ, poţi organiza o sesiune de brainstorming, creând mai întâi o listă completă cu probleme. Apoi elevii le vor selecta pe cele care sunt de mai mare interes şi pe cele care nu îi interesează.) 
4. Roagă-i să compare listele şi să explice de ce au "inclus" şi "exclus" anumite probleme. 
5. Ulterior, discutând cu elevii, încearcă să evidenţiezi motivele din cauza cărora punem limite în jurul preocupărilor noastre sau a diferitor probleme pe care le întâmpinăm. Iată câteva exemple:
            Influenţa valorilor şi credinţelor noastre;
            Influenţa intereselor şi preocupărilor noastre;
            Măsura în care credem că avem cunoştinţe într-un anumit domeniu;
            Măsura în care credem că putem influenţa o anumită problemă;
            Măsura în care o problemă va afecta viitorul apropiat sau teritoriile din vecinătatea noastră.
 

Material adaptat şi tradus de REPER21
Sursa: WWF Scotland, 2005, Linkinthinking. New perspectives on thinking and learning for sustainability, publicat de WWF UK