Problematizarea

Scoala Gimnaziala''Alice Voinescu'' , Drobeta-Turnu Severin
0
Problematizarea este o metodă didactică ce constă din punerea în faţa elevului a unor dificultăţi create în mod deliberat, în depăşirea cărora, prin efort propriu, elevul învaţă ceva nou. (C. Moise în Cucoş 2005, 159) 

Esenţa acestei metode constă în crearea, pe parcursul învăţării, a unor „situaţii-problemă” şi rezolvarea acestora de către elevi, pornind de la cunoştinţe anterior însuşite. Noile cunoştinţe nu mai sunt astfel „predate” elevilor gata elaborate ci sunt obţinute prin efort propriu.

O „situaţie-problemă” desemnează o situaţie contradictorie, conflictuală, ce rezultă din trăirea simultană a două realităţi: experienţa anterioară (cognitiv-emoţională) şi elementul de noutate şi de surpriză, necunoscutul cu care se confruntă subiectul. (Cucos 2002, 296)

Paşii învăţării prin problematizare (Ionescu 2003, 217) sunt:
1) Formularea problemei
- confruntarea cu problema 
- perceperea şi conştientizarea problemei 
- primii indici orientativi pentru rezolvare problemei 
2) Studierea aprofundată
- înţelegerea problemei 
- restructurarea datelor sale 
3) Căutarea soluţiilor posibile la problema pusă:
- Analiza condiţiilor sarcinii problematice 
- Selectarea şi actualizarea unor achiziţii 
- Formularea ipotezelor de soluţionare a sarcinii problematice 
- Verificarea ipotezelor emise 
4) Descoperirea unor adevăruri, corelaţii, reguli, legităţi
5) Obţinerea rezultatului final
6) Validarea soluţiei