Studiul de caz

Liceul Teoretic ”Henri Coandă”
0

Metoda studiului de caz ,,mijlocește o confruntare directă cu o situație din viața reală, autentică” (Cerghit, 1997), având un pronunțat caracter activ și evidente valențe euristice și aplicative.

Studiul de caz este o ,,metodă de confruntare directă a participanților cu o situație reală, autentică, luată drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situații și evenimente problematice.” (Oprea, 2007).

Această metodă urmărește realizarea contactului elevilor/cursanților cu realitățile complexe, autentice, dintr-un domeniu dat și testarea gradului de operaționalitate a cunoștințelor însușite și a capacităților formate, în situații-limită.

Pentru ca o anumită situație să poată fi considerată și analizată precum un ,,caz”, ea trebuie să aibă anumite particularități:
– să prezinte relevanță în raport cu obiectivele activității;
– să fie autentică;
– să fie motivantă, să suscite interes din partea participanților;
– să dețină valoare instructivă în raport cu competențele profesionale, științifice, etice.

Etape:
Prezentarea clară, precisă și completă a cazului, în concordanță cu obiectivele propuse.

Clarificarea eventualelor neînțelegeri în legătură cu acel caz
Studiul individual al cazului – elevii se documentează, identifică soluții de rezolvare a cazului, pe care le și notează.

Dezbaterea în grup a modurilor de soluționare a cazului – analiza diferitelor variante de soluționare a cazului; analiza critică a fiecăreia dintre acestea; ierarhizarea soluțiilor.

Luarea deciziei în legătură cu soluția cea mai potrivită și formularea concluziilor .

Evaluarea modului de soluționare a cazului și evaluarea participanților.