Proiectul „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă” este o iniţiativă a Asociaţiei REPER21 (lider de parteneriat) şi este implementat în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea participarii sectorului ONG la formularea şi la promovarea politicilor guvernamentale din domeniul „Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă” (EDD).

Proiectul va susţine participarea ONG-urilor pentru a putea contribui eficient la politica publică în domeniul EDD, care prin natura ei este complexă şi inovatoare şi necesită implicarea deopotrivă cantitativă şi calitativă a societăţii civile si, în particular, cea a sectorului ONG.

Participarea sectorului ONG şi contribuţia sa la deciziile şi activităţile administraţiei publice în domeniul EDD sunt cu atât mai necesare, cu cât politica de EDD are rolul de a identifica şi aplica soluţii educaţionale capabile să raspunda la două provocari considerabile şi urgente: dezvoltarea economiei ţării pe baze durabile şi adaptarea sistemului de educaţie la schimbările de amploare şi rapide ale societăţii actuale.

EDD abordează în mod integrat aceste provocari pentru a putea exploata sinergiile existente între ele. Politica de EDD se realizează prin integrarea transversală a conceptului de dezvoltare durabilă în sistemul de educaţie şi, totodată, prin integrarea educaţiei în politicile naţionale de dezvoltare durabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1. Dezvoltarea competenţelor a 80 de reprezentanţi a 80 de ONG-uri pentru a formula şi promova eficient, prin activităţi de lobby, propuneri alternative de politici publice în domeniul Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă;
2. OS2. Cooperarea sistematica între min. 70 de ONG-uri în cadrul unei reţele tematice naţionale care le stimulează contribuţiile şi le coordoneaza participarea la formularea şi la promovarea politicilor de Educaţie pentru dezvoltarea durabilă;
3. OS3. Formularea participativă în cadrul reţelei de ONG-uri a unei propuneri alternative de politica publică privind Educaţia pentru dezvoltarea durabilă, în masură să satisfacă angajamentele naţionale şi internaţionale ale Guvernului în acest domeniu;
4. OS4. Implicarea a cca. 10 stakeholderi instituţionali relevanţi şi a publicului într-o campanie de lobby şi promovare pentru asumare propunerii alternative de politica publică formulată de ONG-uri de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Mediului.

Rezultate aşteptate:

1. Rezultat program – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern – Rezultat proiect 1 – 80 de reprezentanţi din 80 de ONG-uri formaţi ca «Specialişti în activitatea de lobby»;
2. Rezultat program – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern – Rezultat proiect 2 – 1 reţea tematica dedicată promovării şi formularii politicilor publice în domeniul EDD, constituită din cca. 70 de ONG-uri;
3. Rezultat program – Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate – Rezultat proiect 3 – 1 propunere alternativă de politică publică pentru domeniul Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă, elaborată participativ de către ONG-uri;
4. Rezultat program – Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate – Rezultat proiect 4 – 1 campanie de promovare şi lobby pentru asumarea propunerii alternative de politică publică de către Ministerul Mediului şi Ministerulul Educaţiei;
5. Rezultat proiect 5 – Un management tehnic şi financiar al proiectului eficient.

Perioada de implementare a proiectului: de la 03/04/2018 până la 02/08/2019

Valoarea proiectului: 999 552,18 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 822 673,27 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 156 887,87 lei, cofinanţare parteneri 19 991,04 lei.

Axa prioritară 1. – Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectivul specific al programului 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Contact Asociația REPER21
www.reper21.ro, contact @ reper21.ro

 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Coordonator:

Asociația REPER21 are o vastă experință în realizarea de proiecte de formare continuă și dezvoltare profesională având ca domeniu de intervenție Educația pentru Dezvoltarea Durabilă. Programele REPER21 sunt orientate către formarea și dezvoltarea de competențe complexe ce sunt abordate ca și structuri dinamice de cunostințe, aptitudini și atitudini necesare pentru a desfășura activități pedagogice adaptate la provocările secolului XXI.

Pentru mai multe informații: www.reper21.ro

 

Partener:

 

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile este o organizație neguvernamentală implicată de peste 22 de ani în dezvoltarea sectorului ONG din România. FDSC si-a asumat încă de la început un rol de centru național de resurse și cercetare a sectorului non-profit, promotor al acestuia, furnizor de servicii de asistență tehnică pt. programe de finanțare și furnizor de formare. De-a lungul anilor FDSC şi-a asumat acţiuni consistente de atragere de surse de finanțare pentru domeniul educațional și de formare a cadrelor didactice în domeniul dezvoltării abilităților de viață ale elevilor.

Pentru mai multe informații: www.fdsc.ro

Înscrie-te la newsletter-ul ONG21

* indicates required
Email Format

Vă rugăm să selectați toate căile de comunicare pe care doriți să primiți informații de la Asociatia Reper21:

Vă puteți dezabona în orice moment făcând clic pe link-ul din subsolul emailurilor noastre. Pentru informații despre practicile noastre de confidențialitate, vizitați site-ul nostru web.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.